شرکت های ویپی

voipi
telclogo
hatechlogo

ویپی

ویپی عضو گروه شرکت های هاتک یکی از پیشروترین شرکت های فعال در حوزه سیستم های تلفنی تحت شبکه ویپ(Voip) و ارائه راه کارهای مراکز هوشمند تماس ویپ می باشد . ویپی با ارائه خدمات ویپ و راه کارهای خاص مبتنی بر کسب و کار مخاطبان همواره سعی در طراحی نرم افزار ویپ و سیستمی

View more ...
nooran
farsivoip
saeeyanF
voipiran
full-novinvoip
rsc
voip98