کاوا ارتباطات هوشمند

kava

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در سال 1386 با شعار “ارتباطات یکپارچه صوت و تصویر و دیتا” و با هدف بومی سازی تکنولوژی های نوین ارتباطی پا به عرصه حضور نهاد. این مجموعه با اتکا به دانش فنی متخصصین خود توانسته است در راستای شناساندن و پیاده سازی ارتباطات یکپارچه صوت و تصویر و دیتا در کشور

View more ...