ویپ 98

voip98

voip98

امروزه با توسعه تکنولوژی و افزایش ارتباطات ایجاب می کند تا مکالمات به سرعت، آسان، ارزان و تحت مدیریت کامل مسئول IT آن سازمان باشد. بنابراین چندین سال است که تکنولوژی با نام ویپ به جهان معرفی شده است. شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم با نام تجاری ویپ 98 با هدف ارائه خدمات ارتباطاتی نوین

View more ...