شرکت سیتکو

cytco

سیتکو(ارتباط تلفن کوروش)

ارتباط تلفن کوروش با  ۱۲ سال سابقه و با تمرکز محض بر فناوری ویپ VoIP در طول این دوران، خود را شرکتی متخصص و درخشان نشان داده است. سیتکو با برگزاری دوره های متنوع آموزشی و تعلیم بیش از ۵۰۰ متخصص ویپ VoIP به صورت رسمی و صدها کارشناس دیگر، از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات، آموزه ها و تجربیات

View more ...