تلفن ویپ

telclogo
hatechlogo
nooran

تل سی

شرکت ارتباطات بین المللی تل سی از سال 1384 کار خود را آغاز کرده است . این شرکت از شروع فعالیت خود به طراحی نرم افزار مرکز تماس و تلفن تحت IP متمکز بوده است و محصولات و سرویس های بسیاری را به مشتریان ارائه می کند. شعار همیشگی تل سی ارائه سرویسی برای ایجاد

View more ...
farsivoip
voipiran
full-novinvoip
voip98
mahanvoip
cytco
kava