ایده پردازان الکترونیک

ips

ایده پردازان الکترونیک

سامانه خدمات تلفن گویا و مرکز تلفن ویپ ایران مرکز تلفن ویپ ایران جهت تهیه مراکز تلفن گویا ویپ و سیستم مدیریت تلفن گویا ویپ اقدام به ارایه نرم افزار اختصاصی و سخت افزار اختصاصی خود نموده است. سخت افزار اختصاصی شامل تجهیزات سانترال تلفنی iPBX ، مبدل تلفنی NewRock و تلفن های ویپ تحت

View more ...