ویپی

voipi

توضیحات

ویپ

ویپی عضو گروه شرکت های هاتک یکی از پیشروترین شرکت های فعال در حوزه سیستم های تلفنی تحت شبکه ویپ(Voip) و ارائه راه کارهای مراکز هوشمند تماس ویپ می باشد . ویپی با ارائه خدمات ویپ و راه کارهای خاص مبتنی بر کسب و کار مخاطبان همواره سعی در طراحی نرم افزار ویپ و سیستمی هوشمند در راستای اهداف مشتریان نموده است. ویپی با راه اندازی آموزشگاه ویپ سعی در ترویج تکنولوژی ویپ کرده است. ما صدای با کیفیت شماییم.

کدامیک از ویژگی های مرکز تماس بیشترین اهمیت را برای شما دارد؟

ویپی قابلیت های سیستم تلفنی ویپ را با کسب و کار شما مورد مطابقت قرار می دهیم.

تماس خودکار ؟

یکپارچگی(API)؟

سیستم پاسخگوی خودکار؟

آنالیز عملکرد کاربران ؟

مدیریت تماس ؟

اولویت پاسخدهی ؟

چه تعداد کارمند قرار است از این سیستم استفاده کنند ؟

این سوالات به ارائه راهکار مناسب و طراحی سیستم تلفنی با توجه به اندازه سازمان کمک می کند .